Łukasz Haladyn
Trasy do biegów na orientacje w powiecie ostrzeszowskim

W powiecie ostrzeszowskim na terenach Nadleśnictwa Przedborów, który udostępnił swoje tereny pojawiły się dwa miejsca, które posiadają stałe punkty kontrolne oraz mapy do biegów na orientacje. Trasy te powstały dzięki zaangażowaniu w pozyskaniu środków finansowych przez Stoważyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Ostrzeszowie. Trasy te znajdują się w:
1. Kobyla Góra - Zalew - teren ok 6km2
2. Ostrzeszów - Las Klasztorny ok 1,2 km2
W tych lokalizacjach zanjduje sie w sumie 80 Stałych Punktów Kontrolnych /PK/ w postaci słupków drewnianych z biało czerwonymi oznaczeniami, numerami kontrolnymi i perforatorami do potwierdzenia obecności na punkcie. Do tych terenów przypisane są gotowe do pobrania mapy z wytyczonymi 2 trasami dla każdego miejsca. Trasa krótka i trasa długa. Trasy krótkie ułożone w pętli o długości ok 3,5 kilometra z łatwymi do odnalezienia punktami w charakterystycznych miejscach. Znakomicie nadaja sie na rozpoczęcie przygody z BnO. Na trasie łatwej znajduje sie zawsze jedem punkt, trudniejszy do odnalezienia lub o bardziej skompliowanym dojściu do niego. Ma być częścią tej przygody i pokazaniem trudnosci tras długich, które będą wymagały lepszej kondycji, oraz znajomości poruszania sie z mapą i kompasem. Trasy krótkie skierowane są równiez do dzieci z opiekunami. Poszukiwanie punktów moze byc świetną i kształcącą zabawa na świezym powietrzu.
Pobierz mapy z powiatu ostrzeszowskiego

1. Kobyla Góra - Krótka Start: parking przy DPS na drodze od centrum KG do Myślniewa. Koordynaty GPS 51.38067 N, 17.83328 E
2. Kobyla Góra - Długa Start: Wiaty LAsów Państwowych przy tamie. Koordynaty GPS 51.38525 N, 17.82298 E
3. Las Klasztorny- Krótka Parking przy drodze Ostrzeszów - Myje Koordynaty GPS 51.43654 N, 17.93031 E
4. Las Klasztorny - DługaParking przy drodze Ostrzeszów - Myje Koordynaty GPS 51.43654 N, 17.93031 E
Mapy są w formacie pdf dzieki czemu skala zostaje zachowana. Wydruki mieszczą sie na karcie formatu A4
Zalecamy druk w kolorze.
NA mapie są naniesione tabelki do podbijania obecności na punkcie. Jest również miejsce na zapisanie czasu startu i powrtu na metę dzieki czemu łatwo o obliczenie czasu pokonania trasy. Mapy są do pobrania i użytkowania bezpłatnie.

Od czego zacząć. Czyli BnO na skróty

1. Znajdź miejsca, w krórych zlokalizowane są miejsca ze stałymi punktami kontrolnymi. Jak to zrobić? To łatwe. Za pomocą stronki www.zielonypunktkontrolny.pl Tam znajdziecie informacje o wszystkich takich miejscach w Polsce. Niebawem dodane zostaną mapy z Ostrzeszowa . Mapy naszych punktów znajdziecie tutaj: www.szsostrzeszow.pl
2. Zaopatrz sie w mapę. Zazwyczaj mapy sa do pobrania w pobliżu miejsc z trasa do BnO, często bezpłatnie, lub należy je pobrać ze wskazanych stron www.
3. Znajdź miejsce startu. Mapa do BnO jest bardzo dokładna aby wyruszyc na trasę należy zlokalizować na niej punkt startu. Jest to trójkąt równoboczny taki jak na załączonym poniżej obrazku.
Miejsce startu często podawane jest za pomocą koordynatów GPS, wiec dzisiaj kazdy wpisujac taką lokalizację do telefonu komórkowego odnajdzie to miejsce. Zlokalizowanie miejsca staru jest bardzo wazne. Bowiem tu zaczyna sie wyznaczona trasa biegu i to właśnie tu najłatwiej bedzie prawidłowo zorientować mapę. Sama trasa wyznaczona jest przez kółka w tym samym kolorze co trójkąt startowy. Środek takiego koła jest miejscem umieszczenia poszukiwanego punktu kontrolnego /PK/ Przy tych kółkach znajdują sie również numery dzieki czemu po odnalezieniu w lesie puntu będziemy wiedzieć że to jest ten "nasz" bowiem kazdy PK jest równiez wyposazony w numer. Zanim zrobimy pierwszy krok dobrze jest zapoznać sie ze skalą mapy. Pokazuje ona jak dokładna jest mapa i w jakim odwzorowaniu. Najpopularniejsze mapy do BnO są w skali 1:10000 co oznacza ze 1cm na mapie odpowiada 100 metrom w rzeczywistym terenie. Nasza mapka z Lasu lasztornego jest w skali 1:7500 co oznacza, że 1cm na niej odpowiada 75m w terenie. Dzięki temu jest bardziej czytelna co na początku przygody z BnO ma dużą zalete. Punkty możemy odnajdywać we wskazanej przez mape kolejnośći - od punktu startu połączone one są kolejno linią prosrą która narzuca kolejność odnajdywania PK / tak ma to miejsce na papach w Kobylej Górze/ lub dowolnie. Taki sposób zrobiliśmy na mapkach Las Klasztorny w Ostrzeszowie. Tam można oczywiście wybrać kolejność odnajdywania punktów wg kolejnosci narzuconej przez tabelkę do podbijania PK, ale mająć świadomość że wielu z nas dopiero zaczyna przygode z BnO mozna wybrac sobie dowolne punkty, które chcemy odnaleźć na danym treningu. Dzięki temu trase mozemy dowolnie modyfikować pod względem trudności i długości.

Do obu lokalizacji przewidujemy powstawanie nowych wariantów tras na nowych jeszcze nie "ujawnionych" punktach dzięki czemu ci jaiś czas bedziemy mogli powrócić w nasze lasy na nowa trasę.
Orientowanie mapy

Orientowanie mapy czyli ustawienie jej zgodnie z kierunkami geograficznymi tak aby północ na mapie odpowiadała północy magnetycznej Ziemi może odbyć się na dwa sposoby:
1. Za pomocą kompasu /jeśl taki posiadamy / wtedy obracamy mapą tak aby strzałka na mapie wskazujaca kierunek N miałą ten sam kierune co igła magnetyczna kompasu. Takie ustawienie mapy w miejscu startu pozwoli nam rozpocząć właściwą i w odpowiednim kierunku podróż do pierwszego PK.
2. Drugi sposób polega na porównaniu miejsca startu na mapie z otaczajacymi nas rzeczywistymi składnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, Jednak ten sposób będzie wymagał od nas znajomości podstawowych oznaczeń tych składniów wykorzystywanych przy tworzeniu map do Bno. Mozemy tu skorzystać z LEGENDY znajdyjącej się na mapie.