Łukasz Haladyn
Trasy do biegów na orientacje w powiecie ostrzeszowskim

W powiecie ostrzeszowskim na terenach Nadleśnictwa Przedborów, które udostępniło swoje tereny pojawiły się dwa miejsca, które posiadają mapy do biegów na orientację oraz stałe punkty kontrolne osadzone w lesie. Trasy te powstały dzięki zaangażowaniu w pozyskaniu środków finansowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych w Ostrzeszowie. Trasy te znajdują się w:
1. Kobyla Góra - Zalew - teren ok 6km2
2. Ostrzeszów - Las Klasztorny ok 1,2 km2
W tych lokalizacjach znajduje sie w sumie 80 stałych punktów kontrolnych /PK/ w postaci drewnianych słupków z biało czerwonymi oznaczeniami zawierającymi numery kontrolne i kasowniki / perforatory/ do potwierdzenia obecności na punkcie. Do tych terenów przygotowane są gotowe do pobrania mapy z zaznaczonymi na nich PUNKTAMI. Dla kazdego miejsca przygotowano 2 mapy z róznymi ilosciami zaznaczonych punktów a co za tym idzie z różnymi trasami do ich odnalezienia. Trasy te są zróżnicowane pod kątem długości oraz trudności umiejscowienia PK. Trasy krótkie ułożone są w pętli o długości ok 3,5 kilometra a słupki kontrolne /PK/ umiejscowione w łatwych do odnalezienia i charakterystycznych miejscach. Trasy te znakomicie nadaja sie na rozpoczęcie przygody z BnO. Na trasie łatwej znajduje sie zawsze jeden punkt, trudniejszy do odnalezienia lub o bardziej skompliowanym dojściu do niego. Punkt ten ma być pokazaniem trudności tras długich, które będą wymagały lepszej kondycji z uwagi na długość, oraz znajomości poruszania sie z mapą i kompasem. Trasy krótkie skierowane są równiez do dzieci z opiekunami. Poszukiwanie punktów moze byc świetną i kształcącą zabawą na świeżym powietrzu.
Pobierz mapy z powiatu ostrzeszowskiego

1. Kobyla Góra - Mistrzostwa Powiatu w BnO OPEN 22.09.2018 Start: Drewniana Chałupa - restauracja nad zalewem.
1. Kobyla Góra - Krótka Start: parking przy DPS na drodze od centrum KG do Myślniewa. Koordynaty GPS 51.38067 N, 17.83328 E
2. Kobyla Góra - Długa Start: Wiaty LAsów Państwowych przy tamie. Koordynaty GPS 51.38525 N, 17.82298 E
3. Las Klasztorny- Krótka Parking przy drodze Ostrzeszów - Myje Koordynaty GPS 51.43654 N, 17.93031 E
4. Las Klasztorny - DługaParking przy drodze Ostrzeszów - Myje Koordynaty GPS 51.43654 N, 17.93031 E
Mapy są w formacie pdf dzieki czemu skala zostaje zachowana. Wydruki mieszczą sie na karcie formatu A4
Zalecamy druk w kolorze.
NA mapie są naniesione tabelki do podbijania obecności na punkcie. Jest również miejsce na zapisanie czasu startu i powrtu na metę dzieki czemu łatwo o obliczenie czasu pokonania trasy. Mapy są do pobrania i użytkowania bezpłatnie.

Od czego zacząć. Czyli BnO na skróty

1. Znajdź miejsca, w krórych zlokalizowane są miejsca ze stałymi punktami kontrolnymi. Jak to zrobić? To łatwe. Za pomocą stronki www.zielonypunktkontrolny.pl Tam znajdziecie informacje o wszystkich takich miejscach w Polsce. Niebawem dodane zostaną mapy z Ostrzeszowa . Mapy naszych punktów znajdziecie tutaj: www.szsostrzeszow.pl
2. Zaopatrz sie w mapę. Zazwyczaj mapy sa do pobrania w pobliżu miejsc z trasa do BnO, często bezpłatnie, lub należy je pobrać ze wskazanych stron www.
3. Znajdź miejsce startu. Mapa do BnO jest bardzo dokładna aby wyruszyc na trasę należy zlokalizować na niej punkt startu. Jest to trójkąt równoboczny taki jak na załączonym poniżej obrazku.
Miejsce startu często podawane jest za pomocą koordynatów GPS, wiec dzisiaj każdy wpisując taką lokalizację do telefonu komórkowego odnajdzie to miejsce. Zlokalizowanie miejsca staru jest bardzo ważne. Bowiem tu zaczyna sie wyznaczona trasa biegu i to właśnie tu najłatwiej bedzie prawidłowo zorientować mapę. Sama trasa wyznaczona jest przez kółka w tym samym kolorze co trójkąt startowy. Środek takiego koła jest miejscem umieszczenia poszukiwanego punktu kontrolnego /PK/ Przy tych kółkach znajdują sie również numery dzięki czemu po odnalezieniu w lesie puntu będziemy wiedzieć, że to jest ten "nasz" bowiem kazdy PK jest równiez wyposażony w numer. Zanim zrobimy pierwszy krok dobrze jest zapoznać sie ze skalą mapy. Pokazuje ona jak dokładna jest mapa i w jakim odwzorowaniu. Najpopularniejsze mapy do BnO są w skali 1:10000 co oznacza ze 1cm na mapie odpowiada 100 metrom w rzeczywistym terenie. Nasza mapka z Lasu Klasztornego jest w skali 1:7500 co oznacza, że 1cm na niej odpowiada 75m w terenie. Dzięki temu jest bardziej czytelna co na początku przygody z BnO ma dużą zalete. Punkty możemy odnajdywać we wskazanej przez mape kolejnośći - od punktu startu połączone one są kolejno linią prostą, która narzuca kolejność odnajdywania PK / tak ma to miejsce na papach w Kobylej Górze/ lub dowolnie. Taki sposób zrobiliśmy na mapkach Las Klasztorny w Ostrzeszowie. Tam można oczywiście wybrać kolejność odnajdywania punktów wg kolejnosci narzuconej przez tabelkę do podbijania PK, ale mająć świadomość że wielu z nas dopiero zaczyna przygode z BnO mozna wybrac sobie dowolne punkty, które chcemy odnaleźć na danym treningu. Dzięki temu trase mozemy dowolnie modyfikować pod względem trudności i długości.

Do obu lokalizacji przewidujemy powstawanie nowych wariantów tras na nowych jeszcze nie "ujawnionych" punktach dzięki czemu ci jaiś czas bedziemy mogli powrócić w nasze lasy na nowa trasę.
Orientowanie mapy

Orientowanie mapy czyli ustawienie jej zgodnie z kierunkami geograficznymi tak aby północ na mapie odpowiadała północy magnetycznej Ziemi może odbyć się na dwa sposoby:
1. Za pomocą kompasu /jeśl taki posiadamy / wtedy obracamy mapą tak aby strzałka na mapie wskazujaca kierunek N miałą ten sam kierune co igła magnetyczna kompasu. Takie ustawienie mapy w miejscu startu pozwoli nam rozpocząć właściwą i w odpowiednim kierunku podróż do pierwszego PK.
2. Drugi sposób polega na porównaniu miejsca startu na mapie z otaczajacymi nas rzeczywistymi składnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, Jednak ten sposób będzie wymagał od nas znajomości podstawowych oznaczeń tych składniów wykorzystywanych przy tworzeniu map do Bno. Mozemy tu skorzystać z LEGENDY znajdyjącej się na mapie.